برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با محورها

برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها  ...

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها ...

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها  ...
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای ...

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای ...

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای ...
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی...

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی...

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی...
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
چهارشنبه 16 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
سه شنبه 15 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
سه شنبه 15 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
سه شنبه 15 مرداد 1398
برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

صفحات/ برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

                           
      برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
سه شنبه 15 مرداد 1398