برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  • معرفی همکاران
مسئول بسته: آقای دکتر پیمان کیهان ور
کارگروه منطقه ای:
 - آقای دکتر آرام فیضی مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- آقای دکتر سعید صادقیه اهری مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- آقای ادریس حسن پور مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه
- خانم صفیه کنعانی مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب
- خانم معصومه اکبر بگلو مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی

 
  • برنامه ملی اقدام سال 98
محور1: طراحی نقشه راه حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
    - اقدام: 
پیشنهاد کوریکولوم‌ها بر اساس ماموریت
    - اقدام: ارزیابی نقش اعضای هیئت علمی در حرکت در بستر مرجعیت علمی
    اقدام: بازنگری تجارب موفق اساتید در سامانه مدیریت دانش

محور2: تدوین سند آینده نگاری در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز
    - اقدام: 
اجرای برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی
    اقدام: ورود اطلاعات به سامانه رصد آینده‌نگارانه

محور3: تقویت ظرفیت های نهادهای آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار
    - اقدام: 
حمایت از نشر کتب دانشگاهی در حیطه‌های اولویت‌دار ملی
    - اقدام: جذب اعضای هیئت علمی بر اساس اولویت‌های ماموریتی
   اقدام: درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت‌ها

محور4: حمایت از تحقیقات راهبردی و ترجمان دانش در حوزه آموزش پزشکی
    - اقدام: جهت‌دهی به تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر اولویت‌های ملی