برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

  • معرفی همکاران
مسئول بسته:  خانم دکتر خاطره عیسی زاده
 کارگروه منطقه ای: 
 - آقای دکتر یوسف محمد پور مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- خانم دکتر خاطره عیسی زاده سئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- خانم نسیم پرتاش مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه
- خانم دکتر فضه حسن پور مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب
- آقای دکتر امیر شیخ محمدی مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی
- خانم خدیجه نصیری مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی خلخال

 
  • برنامه ملی اقدام سال 98
محور1: ارتقای آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
    - اقدام: 
پایش آزمون های منطقه ای از نظر انطباق با استاندارد ها

محور2: ارتقاء مراکز سنجش آموزش پزشکی منطقه ای/دانشگاهی به منظور بهبود فرآیند پذیرش،سنجش و ارزشیابی
    - اقدام:
 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز سنجش

محور3: تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی
    - اقدام: 
تنوع بخشی آزمون های منطقه ای و دانشگاهی از نظر کیفیت ، نوع و تواتر آزمون ها
   اقدام : استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری آزمون های متنوع

محور4: طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی تکوینی و نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راسـتای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
    - اقدام:
 برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای در سطح منطقه/ دانشگاه