برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

حرکت بسوی دانشگاههای نسل سوم

  • معرفی همکاران
مسئول بسته : آقای دکتر علیرضا محبوب اهری
 کارگروه منطقه ای:
 - آقای دکتر خرسندی مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- آقای دکتر مهدی حسین نژاد مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- آقای دکتر توحید بابازاده  مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشکده علوم پزشکی سراب
- آقای دکتر هادی  پور جعفر مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشکده علوم پزشکی مراغه
- آقای دکتر اسرافیل عسگری  مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشکده علوم پزشکی خوی

 
  • برنامه ملی اقدام سال98
محور1: بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی براساس نقشه راه  گذار به دانشگاه های نسل سوم و چهارم
    - اقدام: 
حمایت از اعضای هیئت علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه و چندگانه در دانشگاه‌ها

محور2: کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی ـ منطقه ای)
    - اقدام: 
حمایت از حضور اساتید در شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد

محور3: واقعی سازی هزینه های تمام شده خدمات آموزشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تحقیقات مرتبط
    - اقدام: 
رهبری هزینه‌های خدمات آموزش در سطح دانشگاه با هدف صرفه‌جویی

محور4: طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای آموزش عالی سلامت در راستای تحقق دانشگاههای هزاره سوم
    - اقدام: 
تخصیص سهم آموزش از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مطابق شیوه نامه های مربوطه