برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کلان مناطق

روسا و معاونین محترم آموزشی ، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها ودانشکده ها ی مستقل کلان منطقه 2

مطالب/ روسا و معاونین محترم آموزشی ، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها ودانشکده ها ی مستقل کلان منطقه 2

                           
      روسا و معاونین محترم آموزشی ، درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها ودانشکده ها ی مستقل کلان منطقه 2 دکتر صومی : بر انسجام در محورهای کاری کلان منطقه و استفاده از پتانسیلهای دانشگاه در پیشبرد اهداف آموزشی ودرمانی تاکید نمودند.
شنبه 8 دي 1397