برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

آموزش مجازی در علوم پزشکی

  •  معرفی همکاران
 مسئول بسته ( تبریز و منطقه ای) : دکتر محمد برزگر
  کارشناس: آقای علی احمدیان
اعضای کارگروه منطقه ای:
     - خانم دکتر سکینه آقا زاده مسئول بسته توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
    - آقای دکتر عزیزکامران مسئول بسته توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
    - خانم دکتر حبیبه متین مسئول بسته توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی در دانشکده علوم پزشکی خوی
    - خانم سیمین صفری مسئول بسته توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی دردانشکده علوم پزشکی سراب
    - آقای دکتر امیر محمدی مسئول بسته توسعه اموزش مجازی در علوم پزشکی در دانشکده علوم پزشکی مراغه

 
  • برنامه ملی اقدام سال 98
محور1: ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزش مجازی برای استفاده واحدهای مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
    - اقدام: 
همکاری برای غنی سازی محتوایی موکس ملی (آرمان) و راهبری همکاری با شورای آرمان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی در منطقه
   اقدام: تدوین محتواهای الکترونیکی رشته‌های علوم پزشکی و همکاری برای ارائه آنها از طریق MOOCs

محور2: اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی
    - اقدام: 
بررسی و اقدام برای راه اندازی یک دانشکده مجازی در هر منطقه آمایشی و طی مراحل صدور احکام اعتباربخشی و صدور مجوز بر اساس آیین نامه مصوب

محور3: تدارک و تامین اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
    - اقدام: 
شناسایی ظرفیت‌های موجود برای توسعه آموزش مجازی در سطح منطقه
    - اقدام: شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در سطح منطقه

محور4: برنامه ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری و توسعه رشته ها و دوره های مجازی داخلی و بین المللی
    - اقدام: 
پایش برنامه دانشگاه های تحت پوشش منطقه برای توسعه استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری مطابق با ایین نامه های مصوب و استانداردهای برنامه ای اعتباربخشی برنامه های مجازی
    - اقدام: سیاست گذاری برای استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین‌المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی
    - اقدام: سیاست گذاری برای توسعه رشته ها و دوره های کوتاه مدت مجازی یا ترکیبی بر اساس مقررات