برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرایی برنامه آموزش عالی سلامت

 
  • معرفی همکاران
مسئول بسته : خانم دکتر رعنا حسینی
کارگروه منطقه ای:
 - آقای دکتر آرام فیضی مسئول بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- آقای دکتر حمداله پناهپور مسئول بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- آقای دکترامیر حسن زاده مسئول بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه
- آقای دکتر هادی یوسفی مسئول بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش سلامت دانشکده علوم پزشکی خوی
- خانم صفیه کنعانی مسئول بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب

 
  • برنامه ملی اقدام سال98
محور1: بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش (Educational Program) علوم پزشکی بر مبنای اسناد بالادستی
    - اقدام: 
بازنگری کوریکولوم های رشته های هر منطقه براساس نیاز های منطقه ای

محور2: بازنگری و تدوين برنامه های آموزشی (Curriculum) در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي ملی و منطقه ای، فنآوری های روز و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
    - اقدام: 
همکاری در تدوین کوریکولوم رشته های جدید براساس نیاز های ملی منطقه ای