سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 07 شعبان 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 394
ديروز : 811
كل : 159460
 
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395     |     کد : 54

 ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت ودرمان ، آموزش پزشکی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریزبازدید کردند.به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی این جلسه با حضور ریاست محترم دانشگاه واعضای هیات رئیسه ومدیران محترم ستادی دانشگاه وارزیابان محترم برگزار گردید.در این جلسه ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز امکانات آموزشی وتوسعه ای دانشگاه را مورد ارزیابی قرار دادنداین بازدید ها در چهار چوب بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی با هدف نو آوری در اهداف متعالی آموزش در نظام سلامت انجام گرفت .
شایان ذکر است که در این بازدید یک روزه ، ارزیابان ونمایندگان محترم وزارت به منظور مررور خود ارزیابی از معاونت های آموزشی ، دانشجویی وفرهنگی وتوسعه مدیریت ومنابع نیروی انسانی ودانشکده ها وهمچنین دیگرقسمتهای دانشگاه از نحوه عملکرد فعالیتها واقدامات انجام شده در حوزه های مختلف نیز بازدید بعمل آوردند.
در جلسه اختتامیه ای که به منظور ارائه گزارش اعتبار بخشی موسسه ای  دانشگاه تشکیل یافته بود رئیس دانشگاه ضمن اظهار خرسندی از این ارزیابی ، اعتبار بخشی از مجموعه را ارتقا ء کیفیت موسسه بیان داشته واز مجموعه کلان منطقه آمایشی دو خواستند با دقت بیشتری در دانشگاه های عضو کلان منطقه (ارومیه -اردبیل - مراغه ) این خود ارزیابی با جدیت عمل گردد در ادامه این جلسه معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب دکتر اصلان آبادی از فعالیت عملکردی در این بسته تحول و نوآوری در دانشگاه توضیحاتی را بیان کردند وهمچنین جناب آقای دکتر بیلان بعنوان مسئول اعتبار بخشی دانشگاه با یاد آوری این نکته که اعتبار بخشی باید به صورت  یک پروسه در سیستم عمل نماید وامیدورایم بتوانیم در قالب سنجه های اعتبار بخشی نتیجه مطلوبی را اخذ نمائیم.


ویرایش شده ساعت 11:27
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :